Burse De Merit Liceu


"Burse de merit si de studiu"-2017. Deci nici acel copil nu a luat bursa de merit. La ceilalați, le oferim burse de merit celor care au media peste 9 la clasele V-VIII, respectiv la cei cu, calificativ foarte bine la clasele 0-IV. ̶ Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. purtare pe sem. Peste 4500 de dosare depuse, 1230 de câştigători, burse oferite cu generozitate de către sponsori - sunt doar câteva dintre cele mai relevante date referitoare la Concursul "Burse de Merit", ajuns la cea de-a 20-a ediţie. VENIT MIC PE MEMBRU DE FAMILIE. 000 lei, banii necesari pentru acordarea burselor elevilor din Campina. Clasificare burse de merit sportiv 2018-2019. 2020 - Elevii constanțeni solicita primariei burse de merit mai mari, transport in comun gratuit și asigurarea pazei in școli. Din 2009, proiectul a fost extins la elevii de liceu cu rezultate excelente la învăţătură din oraşele Zalău și Călărași. a) si d), alin. FLUX 2 - Praga, 09-13. burse de studiu, în valoare de 100 de lei / lună; burse de ajutor social ocazional - acordate, potrivit legii, o singură dată pe an, în cuantum de 200 de lei. 2017 în conturile bancare ale elevilor de liceu și numerar către elevii de gimnaziu (suma a fost ridicată de părinții elevilor beneficiari), respectiv în conturile bancare ale. Începând din al doilea semestru al acestui an, elevii care învata la scolile din Sectorul 2 al Capitalei vor primi burse scolare majorate. Pentru a participa la concursul de obţinere a bursei trebuie să: – fiţi absolvent de liceu sau în an terminal cu o medie de peste 8. Ghid practic pentru candidatii la studii. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. Dacă mai aveți și alte nelămuriri ne puteți scrie aici, pe facebook sau ne puteți întreba prin intermediul dirigintelui. Astfel, conform portalinvatamant. BURSE SOCIALE / MEDICALE – 2019/2020. Bursă de merit noiembrie 1, 2018 august 13, 2019 Dragasani Bratianu Anunțuri Liceu merit. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură: 1000 lei: 6. Informatii despre obtinerea burselor sociale, de merit si performanta in anul scolar 2017-2018. Burse de ajutor social. Bursa de studiu D. Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevi în anul școlar 2019 - 2020 este cel stabilit de autorităţile administraţiei publice locale aflat în plată în anul școlar 2018 - 2019. 263 lei / lună. Burse elevi 2019 â 2020ÂIn anul scolar 2019-2020, care incepe la data de 9 septembrie. Bursă socială. de voluntariat) 40/20/10 TOTAL Note: 1. In atentia elevilor care doresc sa aplice pentru urmatoarele burse: sociale, burse de orfan (in cazul unuia sau ambilor parinti decedati), sau pentru bani de liceu. " BANI DE LICEU 2019-2020 - cerere tip completata de elev cu autorizarea reprezentatului legal : Termen 15. 8/c): 6 dosare depuse: 6 DOSARE ADMISE 5. bursele de merit se revizuiesc semestrial, Î n func Ţ ie de modific Ă rile intervenite in situa Ţ ia Ş colar Ă. 2018 precizari calendare burse scolare. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare. com Cererile pentru bursa de ajutor social, pentru motivare absente si pentru transfer se tiparesc, se completeaza si se depun la serviciul secretariat. Certificate de competențe profesionale Posibilitatea dobândirii permisului de conducere auto categoria B pentru elevii școlii profesionale din domeniul mecanic. Posted in Noutati | Leave a comment. 161 de elevi cuprinși în învățământul preuniversitar de stat, care au obținut rezultate deosebite la învățătură. Documentaţia privind acordarea burselor sociale pentru anul universitar 2019-2020. (1) Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse de susţinere. (2) Pot primi burse de merit numai elevii care au promovat anul școlar anterior cu cel puțin media generală 9 (nouă) și media 10 (zece) la purtare. Fost profesor de geografie, acesta s-a gândit că şi elevii au nevoie de o stimulare. Institutul de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO) oferă cetățenilor Republicii Moldova 3 burse pentru studii superioare, anul academic 2018 – 2019. MPW a fost fondat in 1973 de catre trei absolventi ai Universitatii Cambridge si se constituie din trei colegii distincte, situate in Londra, Cambridge si Birmingham, oferind programe de studiu flexibile si diversificate. Bursa de merit este în cuantum de 50 de lei/lună şi este acordată elevilor care au obţinut în semestrul anterior cel puţin media generală 8,5 şi media 10 la purtare, precum şi elevilor care au urcat pe podium la etapele judeţene ale olimpiadelor, la concursurile naţionale şi alte concursuri şcolare. Elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor fi acordate 146 de burse în valoare de 36. Burse de ajutor social ocazional sem1 2017. 666 din 9 septembrie 2019 pentru aprobarea cuant minim al burselor Legea nr. 70 cu premio 1. bursele de merit obŢinute În baza (alin. In atentia elevilor care doresc sa aplice pentru urmatoarele burse: sociale, burse de orfan (in cazul unuia sau ambilor parinti decedati), sau pentru bani de liceu. Se însumează toate veniturile NETE cu caracter permanent ale membrilor familiei (salarii, pensii, alocații de stat, alocații de stat suplimentare, pensii alimentare, pensii de urmaș, burse din anii școlari precedenți, programul Bani de liceu, venituri din chirii, etc). La Bogdan la liceu se dau:burse de merit,burse sociale,bursa,,bani de liceu''. Noului primar nu ii ajung banii ??? Normal trebuie sa se îngrașe. În total, s-a alocat suma de 30. - Elevii care au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării: Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie); Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse. Burse de merit. Pe lângă bursele de merit acordate elevilor de liceu merituoși indiferent de linia de studiu urmată, compania acordă și burse tehnice, special pentru elevii școlilor cu profil tehnic, parte a programului său de susținere a învățământului tehnic și profesional STEP – Strengthening Technical Education Program). Numărul total al burselor și cuantumul acestora vor fi aprobate în ședința de Consiliu Local Municipal de miercuri, 31 octombrie 2018. Daca aplicantul beneficiaza in anul curent de o bursa oferita de alta organizatie sau institutie, cu exceptia celor mentionate, aplicatia va fi respinsa. Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate mai sus. La Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti, 80 la sută dintre elevi au avut anul şcolar 2016-2017, medii generale mai mari de notă 8,50. Burse de Merit TenarisSilcotub, anul şcolar 2013-2014 Regulament. (1) Bursa de performanţă (câte două burse pe facultate) se acordă conform art. Membru senior. Cursuri liceu fara frecventa sau cu frecventa. primariabistrita. Mai mult, bursele se pot cumula. Tabelele care înlocuiesc cererile pentru acordarea Burselor de PERFORMANŢĂ şi de MERIT pentru anii II si III nivel licență şi anul II master, vor fi preluate de către şeful de an de la Secretara specializării în data de 2 octombrie 2018 între orele 9. adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie); fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati). Dacă mai aveți și alte nelămuriri ne puteți scrie aici, pe facebook sau ne puteți întreba prin intermediul dirigintelui. Cursuri frecventa redusa liceu privat Bucuresti. De azi, bursa de ajutor social se poate cumula cu celelalte tipuri de burse, respectiv cu bursele de performanță, de merit sau de studiu. 2013 s-au virat in conturile elevilor bursele de merit, studiu si sociala dupa cum urmeaza:. 1 are media sub 8,50 mai poate beneficia de bursa de merit?. CRITERII ORDIN BURSE; CERERE ACORDARE BURSE; ACTE NECESARE BURSE; CERERE BURSA MERIT; CERERE BURSA RURALĂ; Burse an școlar 2019-2020 semestrul I. BURSA DE AJUTOR SOCIAL. În caz contrar, bursa nu va fi acordată. De asemenea, studenții de la Științe Economice mai pot beneficia de burse sociale, de studii sau de merit precum și de bursele Erasmus care le oferă șansa de a studia un semestru în universități din Europa” a punctat decanul facultății, lect. Burse de merit olimpic se vor acorda si elevilor care obtin mentiuni la competitiile internationale, nu doar celor clasati pe primele trei locuri, asa cum se proceda in prezent, MEN precizand ca bursa va fi de 25% din salariul de baza minim brut pe tara, acordata lunar, pe o perioada de 12 luni. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social. Ministerul Educatiei va acorda peste 118. See website for a complete list of eligible programs. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică: 1400 lei: 6. Fie că este vorba despre burse lunare de performanță, de merit sau de studiu, dar și despre burse sociale, sumele vor fi cuprinse între 70 și 100 de lei, în funcție de categorie. Burse de studiu pentru cursuri frecventa redusa Bucuresti. - Studenţii de la cursurile de zi din instituţiile de învăţământ superior de stat care studiază fără taxă de studiu pot primi, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, burse de merit, burse de studiu, burse sociale, alte forme de sprijin material şi ajutoare sociale de la bugetul de stat sau burse pe bază de contract din partea. Se acorda elevilor care: au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflați în clasele de început;. Condiţie: elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare intr-un semestru este mai mica de 10 • BURSELE DE MERIT Rezultate burse, bani de liceu, rechizite. "Burse de merit si de studiu"-2017. Notă: Bursele de merit vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite in situaţia şcolară a elevilor. Dreptul elevilor de a primi burse de merit, ajutor social, performanță sau studiu este stipulat de art. IX-XII), în cuantum de 200 de lei lunar, în scopul ajutorării elevilor merituoşi, remarcați prin rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse. Învățământul preuniversitar brașovean se definește prin exercitarea competentă a demersului managerial, concretizat într-o activitate deosebit de complexă, activă și eficientă, ce implică în egală măsură colectivul inspectoratului școlar și unitățile de învățământ, în vederea asigurării performanțelor dorite. Programul ”Bani de liceu” BURSA DE MERIT. BURSE DE MERIT BURSE DE VOLUNTARIAT BURSE MOLDOVENI BURSE SARBI Rezultate concurs matematică pentru elevii de liceu 2017 … Tabere studentesti 2017. Constituția revizuită garantează dreptul la învățământ preșcolar și burse de merit. Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul dintre cazurile urmatoare:. TIPUL BURSEI Total elevi Cuantum Suma 1. Clasificare burse de merit sportiv 2018-2019. Dar nu toți au fost răsplătiți cu burse. Constituția revizuită garantează dreptul la învățământ preșcolar și burse de merit. Bursa de merit atribuită pentru performanţe ştiinţifice - bursa de performanţă - se poate atribui începând cu anul al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituţiei de învăţământ superior. Pentru Admiterea 2017, Universitatea de Stat din Moldova (USM) lansează programul „Bursa de Excelenţă”, conceput în vederea susţinerii absolvenţilor de liceu cu rezultate excelente obţinute la olimpiadele internaţionale şi naţionale sau la alte competiţii prestigioase. CUANTUMUL, CONDIȚIILE DE ȘCOLARITATE, CONDIȚIILE DE VENITURI, METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT, A BURSELOR DE STUDIU ȘI A BURSELOR SOCIALE ANEXA Nr. See website for a complete list of eligible programs. Unii nici nu ştiau că se încadrează. 30495 din 07. 3952/2019 OMEN nr. Elevii de la colegiul bacauan s-au bucurat de diplome, dar mai ales de bani. Lunar, de la bugetul local se vor acorda 19 600 lei pentru cei cu burse sociale, 945 lei, pentru cei cu burse de studiu, 194 880 lei, pentru cei cu burse de merit şi 10. MPW acorda burse de merit, dar cu o valoare redusa, elevilor cu rezultate academice bune. Burse de merit. Ministerul Educatiei va acorda peste 118. Potrivit celor precizate de edil, vor fi acordate în continuare burse de merit, de studiu și de ajutor social. 000 de burse elevilor de liceu. Cuantumul alocaţiei de stat pentru lunile luate în calcul este:. BURSA MERIT = 1% din numărul total de elevi/11 BURSE BANI LICEU = VENITUL BRUT LUNAR REALIZAT PE MEMBRU DE FAMILIE REALIZAT ÎN ULTIMELE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII CERERII ESTE DE MAXIMUM- 150 lei / MEMBRU. Acordarea lor se face la propunerea unităţilor şcolare, conform criteriilor stabilite în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ. - Burse sociale SEM II, an școlar 2016-2017 - 60 RON/lună. - Burse de studiu pentru ciclul gimnazial in numar de 182, in cuantum de 150 lei lunar. Admitere liceu. 00, iar după ce vor fi semnate de către studenţi vor fi depuse la. Noului primar nu ii ajung banii ??? Normal trebuie sa se îngrașe. Bursă de performanță 1 100 100 2. 1/2011 , document ce a fost publicat luni în. cel mai vechi si mai mare liceu campinean ca numar de clase si de elevi. La acestea poti aplica indiferent de scoala pe care o urmezi, dar nu te entuziasma prea mult, competitia este intensa!. Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect de lege care prevede acordarea burselor de merit olimpic şi pentru elevii care au obţinut menţiune la olimpiadele şcolare internaţionale, precum şi răsplătirea profesorilor care i-au pregătit cu un premiu a cărui valoare va fi stabilită de ministru. Bursele de merit sunt acordate pentru recunoașterea excelenței la învățătură a elevilor de liceu din comunitățile în care compania își desfășoară activitatea. 50 - 10 Peste 19. Cursuri frecventa redusa liceu privat Bucuresti. Mirunette International Education da startul unui nou concurs de burse de studiu! Daca esti elev in clasa a 9-a sau a 10-a si vrei sa experimentezi un sistem academic de elita, inscrie-te in competitia pentru una din bursele oferite de Colegiul Earlscliffe din Anglia. lei/membru/16 burse bursa merit = 1% din numărul total de elevi/11 burse bani liceu = venitul brut lunar realizat pe membru de familie realizat În ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum– 150 lei burse de ajutor social -50% salariul minim net economie pe ultimele 12 luni. Potrivit Hotărârii de Consiliu Local Sector 2, cele mai multe burse oferite de administraţia locală sunt cele de merit pentru elevii de liceu, respectiv 4. Vor primi burse de merit Naomi Iacob din Năsăud – Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul UBB Cluj-Napoca și Veronica Bodescu din Bistrița – Universitatea Groningen (Olanda), facultatea de Matematică și Științele Naturii. -Datele la care se vireaza bursele, precizate pe aceasta pagina, sunt valabile doar pentru liceul nostru - Burse - de merit, studiu si sociale - Miercuri 24. Condiții, acte necesare. 1, Etaj 7 Bucureşti, Sector 1, 012271. Numele si prenumele elevului. 2013 “Adoptă un liceu” a debutat la Craiova, cu intenţia de a se extinde în alte şcoli ambiţioase, determinate să ia iniţiativa şi să facă o schimbare. În acest sens, 730 de elevi vor primi burse de merit în cuantum de 400 de lei lunar, iar alţi 66 vor beneficia de burse de studiu în valoare de 400 lei. (1), elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit. Bursă de merit Bursa se acordă începând cu al doilea semestru al fiecărui ciclu de studii celor mai buni studenţi, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Bursele de performanta se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele. 161 de elevi cuprinși în învățământul preuniversitar de stat, care au obținut rezultate deosebite la învățătură. Postat în 12/09/2017 de către cner Cereri burse • NU SE REALIZEAZĂ UN VENIT MEDIU LUNAR NET PE MEMBRU DE FAMILIE MAI MARE DE 533 LEI PE ULTIMELE 12 LUNI. învățământ pe anul școlar 2018 - 2019, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada. de voluntariat) 40/20/10 TOTAL Note: 1. Leahu” ) va acorda și în acest an școlar burse de merit în valoare totală de 10. Bursa de merit se acordă studenţilor din învăţământul universitar de master, începând cu semestrul al II-lea al anului de studiu, dacă după primul semestru au realizat media 9. a) Bursa de merit gradul I se acordă din fondul de burse ale facultății, începând cu anul II de studii acelor studenți de la studii de licență și masterat, care în anul precedent, sau după sesiunea de iarnă, au obținut media ≥9,50. Articole din burse scrise de danyydanyy. In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde sumele alocate, daca nota la purtare intr-un semestru este mai mica de 10. Burse – performanţă 10 burse, de merit 70 burse, de studiu 20 burse, pentru orfani 17 burse, sociale 25 burse, pentru navetişti 19 burse Bani de liceu – 35 beneficiari Programul “ Cornul şi laptele ” – 370 beneficiari. 8/b) - 38 dosare depuse : 38 DOSARE ADMISE 4. La inceputul anului scolar, se va stabili pentru fiecare judet numarul de burse care se vor acorda in functie de rezultatele scolare si de elevilor. Valoarea unei burse este de 1. ro, elevii olimpici vor beneficia de burse în valoare de 1900 de lei pe lună, timp de un an, iar bursele de merit se vor acorda și elevilor care vor obține mențiuni la competițiile internaționale, nu doar. Condiții, acte necesare. Bursele de merit se atribuie astfel:. Burse performanță: 179 (125 lei/bursă) Burse merit: 10429 (95 lei/bursă) Burse studiu: 461 (80 lei/bursă) Burse sociale: 2478 (75 lei/bursă) În proiectul de buget local pentru anul în curs a fost prevăzută suma de 11. Pentru elevii care au media 10 bursa este de 600 de lei pe lună; pentru elevii cu media cuprinsă între 9,50 și 9,99 bursa este de 300 de lei lunar; bursa de merit pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 este de 200 de lei; bursa de merit pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 este de 70 de lei lunar. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social. Bursele de performanta, cele de merit si de studiu, dar si bursele de ajutor social care vor fi achitate sunt aferente semestrului I al anului scolar 2018 – 2019. Conditii pentru acordarea burselor la liceu: – nota 10 la purtare. Bursa de merit: - copia diplomei de la olimpiada sau concursul scolar judetean organizate de MECTS locurile I,II III - copia diplomei de la etapele judetene ale competitiilor / concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico -stiintific de nivel national organizate de MECTS locurile I, II, II Bursa de studiu:. Burse de merit - în total 7560, astfel: media 10 - 400 de lei pe lună, 644 de burse. Îmi pare rău că îți spun, dar o bursa de merit nu tine numai de medie (și mai ales cu media 8. bursa de merit pentru media 10 – 600 lei/lună; bursa de merit pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 – 300 lei/lună; bursa de merit pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 – 200 lei/lună; bursa de merit pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 – 70 lei/luna. 252 – 254 / 0372. Anexez urmatoarele documente: Copie dupa actele de identitate a membrilor familiei; Acte doveditoare privind veniturile realizate (adeverinţă de salariat, cupon de pensie, cupon pensie alimentara etc); Adeverinta privind starea materiala ( camera 9-Primărie) pentru toti membri. Bursele de merit sunt acordate pentru recunoașterea excelenței la învățătură a elevilor de liceu din comunitățile în care compania își desfășoară activitatea. Burse de Merit vor primi un număr de 277 de tineri din clasele IX-XII, care au obținut rezultate bune în anul de studiu anterior. Pentru Admiterea 2017, Universitatea de Stat din Moldova (USM) lansează programul „Bursa de Excelenţă”, conceput în vederea susţinerii absolvenţilor de liceu cu rezultate excelente obţinute la olimpiadele internaţionale şi naţionale sau la alte competiţii prestigioase. Liceu zi Tipul bursei A. Dar întâmplarea face ca la scoala 189 in clasa copilului meu doar o eleva a fost cu media 9. Avem 4 burse de performanţă, 48 de merit și 6 de studiu”, a declarat Cristina Radu, director adjunct al CN „Roman Vodă”. gimnazial care fac dovada ca au fost admisi in liceu c) elevii declarati repetenti din motive medicale dovedite prin documente medicale. Numarul mare de profesori reflecta importanta pe care colegiul nostru o acorda studiului limbii engleze, culturii si civilizatiei anglo-saxone, ceea ce justifica existenta claselor de liceu bilingve la ambele profiluri. Anunt pentru burse si alte drepturi burse 2012. BURSE SOCIALE / MEDICALE – 2019/2020. Burse de merit. burse de studiu, în valoare de 100 de lei / lună; burse de ajutor social ocazional - acordate, potrivit legii, o singură dată pe an, în cuantum de 200 de lei. Proiectul legislativ a fost depus la Camera Deputatilor, in calitate de prima Camera sesizata, si este sustinut de mai multi senatori. Doar bursa de ajutor social se poate lua de la inceputul cl. Prin excepție, elevii care primesc bursă de studiu pot primi și burse de performanță sau de merit. Pe 23 aprilie 2015 pentru 920 de burse suma a fost majorata la 200 lei. În plus, ai șansa unei burse de merit. 1/2011 , document ce a fost publicat luni în. Agenția de Credite și Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele în străinătate oferite de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și managementul sistemului de creditare pentru studenți. lista elevilor care beneficiazĂ de burse de merit , este revizuitĂ semestrial, În funcŢie de modificĂrile intervenite În situaŢia ŞcolarĂ a elevilor. Elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor fi acordate 146 de burse în valoare de 36. Unii nici nu ştiau că se încadrează. 99;- 80 de lei / lună, pentru elevii care au obținut medii cuprinse între 9. burse 2012. Va bateri joc. 6 (1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:. 2016: Cererile pentru eliberare adeverinta de studii, adeverinta de elev, eliberare foaie matricola si bursa de merit se completeaza conform modelelor si se transmit pe e-mail: [email protected] 1, Etaj 7 Bucureşti, Sector 1, 012271. Astel, articolul 32 alin. Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevi în anul școlar 2019 – 2020 este cel stabilit de autorităţile administraţiei publice locale aflat în plată în anul școlar 2018 – 2019. Burse de cercetare an scolar 2012-2013 (. 000 lei pentru burse școlare. O bursa de merit nu se poate primi la CN Liviu Rebreanu din Bistrita cu media generala 9,83…. CUANTUMUL, CONDIȚIILE DE ȘCOLARITATE, CONDIȚIILE DE VENITURI, METODOLOGIA DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT, A BURSELOR DE STUDIU ȘI A BURSELOR SOCIALE ANEXA Nr. Noile burse pentru elevi variaza între 250 de lei pe luna si ajung la 500 de lei, în anumite situatii. Burse de merit. Aceste burse vin ca o încununare a rezultatelor elevilor, atât la învățătură, cât și la olimpiade și concursuri școlare. În documentul burse 2012 găsiţi informaţii legate de bursele de performanţă, de merit, de studiu şi sociale precum şi legate de programul Bani de liceu. Consilierii locali au aprobat în ședința de joi numărul burselor şcolare care vor fi acordate în acest an şcolar. Europei de Sud-Est LUMINA sunt bursele de merit, burse de studii _iburse sociale. Bursele se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul unei burse de merit fiind de 500 lei pe lună. Bursă de merit noiembrie 1, 2018 august 13, 2019 Dragasani Bratianu Anunțuri Liceu merit. a 12-a I — venit mediu lunar mai mare de salariu minim net pe. Posibilitatea de a cumula mai multe tipuri de bursă este prevăzută în Legea nr. Anunt pentru burse si alte drepturi. Astel, articolul 32 alin. Nota MEN acordare bursa de performanta si de merit. Membru senior. Scoala Postliceala F. bursă de merit pentru media 10 - 600 lei/lună; bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 - 300 lei/lună; bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 - 200 lei/lună; bursă de merit pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 - 70 lei/lună. Sediu Social Bd. bursă de merit pentru media 10 – 600 lei/lună; bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,99 și 9,50 – 300 lei/lună; bursă de merit pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 – 200 lei/lună; bursă de merit pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 – 70 lei/lună. 1; LPCM Stereo Aspect Ratio: 16:9 Anamorphic Subtitles: EN, FR, DE, ES, IT, CA Label: Opus. luni – joi 8:00 – 16:00. (1) din Legea educației naționale. 45, fax 021-243. pdf Prezentare 1. Pânã în acest moment, bursele sociale se acordau într-un cuantum de 10%, acum se merge pânã la 30%. (2) Studenţii anului I la programele de licenţă şi masterat vor primi bursă de merit în semestrul I, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere. Burse de merit oferite de EDHEC. 1/2011 , document ce a fost publicat luni în. Se mai dau: burse de excelenta pentru locurile I, II, III + 10 purtare la olimpiadele pe tara. Admitere Liceu; Bacalaureat; Tabel beneficiari semestrul al II. În prezent, liceul din Baia de Fier are două clase de a VIII-a, iar elevii ar beneficia de burse de merit în cuantum de 300 de lei anual. Programul de încasare a burselor: Vineri, 31 mai 2019, 12:00 – 18:00 Luni, 3 iunie 2019, 12:00 – 16:00 Marţi, 4. Burse de merit - în total 7560, astfel: media 10 - 400 de lei pe lună, 644 de burse. Se mai dau: burse de excelenta pentru locurile I, II, III + 10 purtare la olimpiadele pe tara. Va rugam sa va adresati unitatilor de. Dar nu toți au fost răsplătiți cu burse. 582 de elevi. elevii pot pierde bursa dac Ă nota la purtare, Î ntr-un semestru , este mai mica de 10. Uite cati bani primeste fiecare liceu din Campina pentru burse. 730 de elevi din sectorul 4 al Capitalei vor primi burse in valoare totala de 3. În atenţia unităţilor de învăţământ liceal- Informare cu privire la Programul de burse pentru Liceu acordate de Asociaţia Dedeman Bacău În atenţia unităţilor de învăţământ -Notă pentru aprobarea tematicii de control privind procesul de gestionare a actelor de studii, a documentelor şcolare şi a matriţelor sigilare. Cerere bursă de performanță Cerere bursă de studiu Cerere bursă de merit Cerere Acte necesare bani de liceu. Clasificare burse de merit sportiv 2018-2019. Cerere de evaluare a dosarului în vederea obţinerii gradaţiei de merit, în care se menţionează opţiunea în scris a candidatului asupra secţiunii/ disciplinei pentru care concurează. - Elevii trebuie sa aduca la secretariatul liceului un extras de cont deschis la una din bancile. De asemenea, studenții de la Științe Economice mai pot beneficia de burse sociale, de studii sau de merit precum și de bursele Erasmus care le oferă șansa de a studia un semestru în universități din Europa” a punctat decanul facultății, lect. Sediu Social Bd. Powered by Create your own unique website. Doresc ca bursa să fie virată în acelaşi cont în care a fost virată în anul şcolar/semestrul anterior. 1, Şoseaua Olteniţei nr. Casa Noastra rasplateste in fiecare an elevii de liceu si gimnaziu premianti la Olimpiadele Scolare Nationale (locurile 1,2 si 3) prin acordarea de burse lunare timp de 12 luni. Sunt câţiva ani de când premierea celor mai buni elevi ai Şcolii Gimnaziale Teleşti-Ludeşti, din judeţul Dâmboviţa, înseamnă o adevărată sărbătoare în comună. ̶ Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Burse Philéas oferite studentilor cu rezultate exceptionale din regiunea Picardy. 50 - 10 Peste 19. Bursele de merit se acorda in ordinea mediilor pe baza de cerere. Bursa socială pentru elevi în anul școlar 2018- 2019 se acordă, la cerere, copiilor care provin din familii cu o situația materială precară, precum și celor care suferă de anumite afecțiuni sau provin din mediul rural și merg la școală în altă localitate. Tipuri de burse Regulamentul de acordare a burselor Lista bursierilor de merit, sem. Bursa de merit C. Burse §colare pentru semestrul I, 2016 - LICEU - 30 BURSE DE MERIT 2017 Punctaj 45 43 35 34 25 24 21 21 21 21 20 20 20 19 19 17 17 16 13 13 12 12 11 11 11 11 9 9 8 8 8 Aprobat/ Respins Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat Aprobat. burse de merit tip "C", în valoare de : 50 de lei / lună, pentru elevi din învățământul primar; 100 de lei / lună, pentru elevi de gimnaziu și liceeni. burse de merit tip “C”, în valoare de : 50 de lei / lună, pentru elevi din învățământul primar; 100 de lei / lună, pentru elevi de gimnaziu și liceeni. Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevi în anul școlar 2019 – 2020 este cel stabilit de autorităţile administraţiei publice locale aflat în plată în anul școlar 2018 – 2019. Condiții, acte necesare. „Mircea Scarlat” Alexandria, elevii beneficiază de toate drepturile, printre acestea numărându-se, conform Statutului Elevului, dreptul de a primi recompense, acestea fiind bursele de merit, de performanță, de studiu, de ajutor social, „Bani de liceu” sau alte recompense materiale, conform prevederilor în vigoare. Bursele de merit olimpic se vor acorda şi elevilor care obţin menţiuni, nu doar celor clasaţi pe primele trei locuri, aşa cum se proceda în prezent. – Bursierii nu sunt cuprinși în alte programe de burse publice sau private (fac exceptie bursele de merit oferite de unitatile de invatamant); – Bursele se acorda lunar, in intervalul octombrie 2017- mai 2018. Burse de performanţă: 50 de lei/lună; Burse de merit pentru media 8,5-8,99: 30 de lei/lună; Burse de merit pentru media 9-9,49: 60 de lei/lună; Burse de merit pentru media 9,5-9,99: 90 de lei/lună Burse de merit pentru media 10: 200 de lei/lună; Bursă de studiu: 100 de lei/lună Bursă de ajutor social: 80 de lei/lună. Bursa de merit este de 100 de lei /elev de liceu/ lună ", a precizat primarul orașului Aleșd, Ioan Todoca. Strada Caransebeş, Nr. Elevii care doresc să aplice pentru acordarea unei burse de performanţă (bursă de studii integrală) vor susţine o testare a cunoştintelor / nivel performanţă la disciplinele: limba şi literatura română, matematică si limba engleză. Ministerul Educaţiei s-a răzgândit în ceea ce priveşte bursele elevilor. salvare Salvați Anexa 1 - Model Cerere Bursa de Merit pentru mai târziu 0 0 voturi pozitive, Bifați acest document drept util 0 0 voturi negative, Bifați acest document drept nefolositor Inserare Partajare. Bursa de studiu D. La Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti, spre exemplu,80 la sută dintre elevi au avut anul şcolar 2016-2017, medii generale mai mari de notă 8,50. SELECȚIE ERASMUS LA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 2018 - 2019. Capitolul II - Criterii generale de acordare a tipurilor de burse. 3952/2019 OMEN nr. Pot lua în schimb bursă socială și bursa de merit", a precizat Ionuț Bistriceanu, managerul Colegiului „Energetic" din Craiova. Posibilitatea de a cumula mai multe tipuri de bursă este prevăzută în Legea nr. Bursele de merit sunt acordate în funcție de mediile generale ale elevilor, iar ajutoarele pleacă de la 300 de lei lunar și ajung la 400 de lei lunar (pentru elevii cu medii cuprinse între 9,50 și 10). Dacă continuați să utilizați acest site web fără a schimba setările cookie-urilor sau faceți clic pe „Acceptați" mai jos, atunci dați acordul. La mine în școală cred ca vreo 7-900 ron(nu știu sigur) Dar se numește "bursa de merit". În urma analizei dosarelor, doi foști elevi ai Colegiului Național „George Coșbuc” Năsăud se vor bucura de bursele de merit, iar bursa de excelență îi revine unui fost elev care a obținut o. 2013 s-au virat in conturile elevilor bursele de merit, studiu si sociala dupa cum urmeaza:. 730 de elevi din sectorul 4 al Capitalei vor primi burse in valoare totala de 3. Strada Caransebeş, Nr. Burse sociale; Burse de merit; Bani de liceu; Documente manageriale; Comisii. Recent News. Comments are closed. Bani de liceu; Euro 200; Manuale Manuale; Olimpiade și concursuri. Bursa de performanță pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat în cadrul ASE București: 750 lei: 5. Sunt câţiva ani de când premierea celor mai buni elevi ai Şcolii Gimnaziale Teleşti-Ludeşti, din judeţul Dâmboviţa, înseamnă o adevărată sărbătoare în comună. Astfel, Mirunette Education lansează o nouă ediție a concursului de burse Earlscliffe Scholarship Competition, oferind drept premii cel puțin 3 burse academice la renumitul Colegiu Earlscliffe din Anglia, …. Recent, a fost promulgat proiectul pentru modificarea Legii Educatiei, prin care consiliile locale sunt obligate sa acorde burse elevilor. Suntem liceul cu cele mai multe burse de performanţă, studiu şi merit acordate lunar. Bursa de performantä B. Burse de merit elevi 2018: elevii cu medii cuprinse între 8,50 și 10 din învățământul preuniversitar de stat, dar și cei care obțin rezultate bune la concursurile naționale și la olimpiade sunt recompensați, în fiecare lună, cu o bursă de merit. Bursele de performanta se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele. Burse elevi 2019 â 2020ÂIn anul scolar 2019-2020, care incepe la data de 9 septembrie. Nu stiu ce cuantum va avea bursa. Burse de studiu pentru cursuri frecventa redusa Bucuresti. Dar nu toți au fost răsplătiți cu burse. cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;. IX-XII), în cuantum de 200 de lei lunar, în scopul ajutorării elevilor merituoşi, remarcați prin rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse. El a precizat că, la categoria liceu, cei mai mulți bani pentru burse sunt prevăzuți pentru Colegiul Național „Petru Rareș", 75. Bursele de studiu sunt de doua tipuri. 00 prezentare in Aula Domsa cu titlul : Self – driving Cars, tinuta de prof. Bursele de merit sunt acordate pentru recunoașterea excelenței la învățătură a elevilor de liceu din comunitățile în care compania își desfășoară activitatea. Bursă de studiu (integrală sau parţială). Excepţie de la această prevedere fac situaţiile de prelungire a studiilor din motive medicale. Noului primar nu ii ajung banii ??? Normal trebuie sa se îngrașe. 70 cu premio 1. In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde sumele alocate, daca nota la purtare intr-un semestru este mai mica de 10. Hotărârea nr. Realitate PSD- fara burse de merit pentru copii ! - Tipic bolșevism, sa te legi de o litera dar sa nu fii capabil saPage 3 of 3 -. Bursa de studiu D. nu stiu cat de legal este sa impui elevilor ca ar trebu sa fie premianți la olimpiade pt a primi o bursa de merit…. Completare nota MEN acordare bursa de performanta si de merit. Din expunerea anterioara reiese ca numarul total de burse de ajutor social, burse de merit, burse de studiu si burse de performanta este de. Bursa de merit se acord studenilor din învmântul universitar de lung i scurt durat, începând cu anul II de studii, dac în anul precedent sau dup sesiunea din iarn (pentru bursierii semestrului II) au realizat cel puin media 9. burse Ministerul Educatiei a anuntat, luni, ca in anul scolar 2012-2013 vor beneficia de bursa "Bani de liceu", in valoarea de 180 de lei, 118. 000 de burse cuvenite elevilor. Cel puțin jumătate dintre beneficiarii bursei de merit nu o vor primi decât pe jumătate, deoarece elevii vor alege alte licee pentru continuarea studiilor. Scoala Postliceala FEG Education Botosani se adreseaza tuturor absolventilor de liceu, cu sau fara examen de bacalaureat, indiferent de varsta, absolventilor de facultate, personalului angajat si somerilor si tuturor celor care doresc sa se specializeze intr-o meserie noua. 2013 s-au virat in conturile elevilor bursele de merit, studiu si sociala dupa cum urmeaza:. Bursele de Merit se acordă pentru recunoaşte excelenţa elevilor de liceu din comunităţile în care compania îşi desfăşoară activitatea. 263 lei / lună. media 9,50-9,00 - 150 de lei pe lună, 2169 de burse. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice nr. Bursa „Bani de liceu" se sistează la 20 de absențe nemotivate. BURSA MERIT = 1% din numărul total de elevi/11 BURSE BANI LICEU = VENITUL BRUT LUNAR REALIZAT PE MEMBRU DE FAMILIE REALIZAT ÎN ULTIMELE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII CERERII ESTE DE MAXIMUM- 150 lei / MEMBRU. - Burse de merit SEM II, an școlar 2016-2017 - 150 RON/lună. 2018, prin care au fost aprobate noile norme metodologice de acordare a […]. Premierul Romaniai a subliniat ca valoare minima a burselor va fi de 100 de lei, si nu de 8 lei, cum este in prezent. Daca aplicantul beneficiaza in anul curent de o bursa oferita de alta organizatie sau institutie, cu exceptia celor mentionate, aplicatia va fi respinsa. String banii, nu i-am cheltuit pentru ca vreau sa imi iau un calculator. Pe langa bursele de merit acordate elevilor de liceu merituosi indiferent de linia de studiu urmata, compania acorda si Burse Tehnice, special pentru elevii scolilor cu profil tehnic, parte a programului sau de sustinere a invatamantului tehnic si profesional STEP – Strengthening Technical Education Program). Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. ” Ordin MEN acordare burse. a 12-a I — venit mediu lunar mai mare de salariu minim net pe. Burse – performanţă 10 burse, de merit 70 burse, de studiu 20 burse, pentru orfani 17 burse, sociale 25 burse, pentru navetişti 19 burse Bani de liceu – 35 beneficiari Programul “ Cornul şi laptele ” – 370 beneficiari. lea Burse de merit AICI. Cursuri liceu fara frecventa sau cu frecventa. Anul școlar 2018-2019 începe cu vești bune, întrucât zeci de elevi vor avea burse în valoare de 1900 de lei pe lună, timp de un an de zile. Cabinetul de miniştri de la Chişinău a aprobat miercuri listele candidaţilor pentru acordarea acestora. Potrivit celor precizate de edil, vor fi acordate în continuare burse de merit, de studiu și de ajutor social. II) 10604 burse de merit din care: al) 5569 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8. 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional (bursa profesională). Scoala Postliceala F. Învățământul preuniversitar brașovean se definește prin exercitarea competentă a demersului managerial, concretizat într-o activitate deosebit de complexă, activă și eficientă, ce implică în egală măsură colectivul inspectoratului școlar și unitățile de învățământ, în vederea asigurării performanțelor dorite. Bursele de merit încep de la 30 de lei, pentru elevii care au medii între 8,50 și 8,99. Îmi pare rău că îți spun, dar o bursa de merit nu tine numai de medie (și mai ales cu media 8. (1) Bursa de merit se atribuie de catre inspectoratul scolar, la propunerea consiliilor de administratie din scoli, elevilor din invatamintul liceal, postliceal, profesional si teologic, incepind cu clasa a X-a, respectiv anul II, care obtin cel putin media 9 la fiecare disciplina de invatamint si nota 10 la purtare. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social. 50 - 10 Peste 19. Pot lua în schimb bursă socială și bursa de merit", a precizat Ionuț Bistriceanu, managerul Colegiului „Energetic" din Craiova. Sunt câţiva ani de când premierea celor mai buni elevi ai Şcolii Gimnaziale Teleşti-Ludeşti, din judeţul Dâmboviţa, înseamnă o adevărată sărbătoare în comună. purtare pe sem. 390 burse, apoi pentru elevii de gimnaziu - 3. (1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Burse de ajutor social. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă, 1 bursă pentru anul II Masterat. Faci practică la agenții comerciali și ai șansa angajării imediat după absolvire. Va multumim pentru intelegere,. BURSE: lege_38_2019. - Studenţii de la cursurile de zi din instituţiile de învăţământ superior de stat care studiază fără taxă de studiu pot primi, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, burse de merit, burse de studiu, burse sociale, alte forme de sprijin material şi ajutoare sociale de la bugetul de stat sau burse pe bază de contract din partea. 842 vor primi burse de ajutor social, în valoare de 200 lei/lună. Consiliul National al Elevilor a solicitat, joi, un cuantum minim al burselor pentru elevi de 200 de lei. 2018, prin care au fost aprobate noile norme metodologice de acordare a […]. Bursa de performantä B. Casa Noastra rasplateste in fiecare an elevii de liceu si gimnaziu premianti la Olimpiadele Scolare Nationale (locurile 1,2 si 3) prin acordarea de burse lunare timp de 12 luni. BURSE SCOLARE BUCURESTI. Dintre aceștia, cei mai mulți, respectiv 130 de elevi, sunt din Zalău și provin de la Colegiul Național “Silvania”, Colegiul Tehnic “Alessandru Papiu Ilarian”, Liceul de Artă “Ioan Sima”, Liceul. Burse 2011-2012 Accesări: 18389 -Anul scolar 2011-2012- Burse - de merit, studiu si sociale - Luni (21. Bursă de studiu 24 55 1320 6. Pentru beneficiari, bursa de merit reprezintă mai mult decât un sprijin financiar: îi ajută să se auto‑depășească și îi motivează să învețe pentru a obține performanțe ”, spune. Astfel, vor fi acordate 32 de burse de performanta in cuantum de 400 lei/luna, 982 de burse de merit in valoare de 200 lei/luna, 92 de burse de studiu a cate 300 de lei fiecare/luna, precum. Bursele de performanță se acordă elevilor cu premii la olimpiadele și concursurile școlare. Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim brut pe economie îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social. bursele de merit se acord Ă pe perioada anului Ş colar urm Ă tor celui Î n care s-au ob Ţ inut rezultatele. Ministerul Educatiei va acorda peste 118. a IX-a, bineinteles daca indeplinesti conditiile pentru aceasta bursa, conform HG 558/1998, citez: "2. Toate acestea sunt completate de bursele de studiu Roberto Rocca Education Program, acordate studenților de la universități tehnice. II Facultatea de Filosofie acordă un număr de 3 (trei) burse de merit II (burse MII), una pentru fiecare an de studiu pentru care acest gen de burse poate fi acordat: 1 bursă pentru anul II Licenţă, 1 bursă pentru anul III Licenţă, 1 bursă pentru anul II Masterat. cel mai vechi si mai mare liceu campinean ca numar de clase si de elevi. Aduc medalii care fac cinste instituției de învățământ la care studiază, dar nu primesc bursele de merit promise de Ministerul Educației. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. PROGRAM "BANI DE LICEU" Un numar de 24 de elevi (180 lei/luna) DE MERIT. burse sociale sau burse de ajutor social -burse de studiu -burse de merit -burse de performanță. Ce burse sunt acordate elevilor. Am uitat sa precizez ca sunt la liceu. Pentru a beneficia de o bursă de merit național, studenții trebuie să urmeze PSAT, de obicei în cursul anului de liceu. (3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. II Precizări FPSE. 859 de elevi. Pentru bursa de merit însă, se calculează semestrial, în funcție de media obținută în semestrul precedent. VENIT MIC PE MEMBRU DE FAMILIE. Mangiru Georgiana Maria – clasa VII-a. Cererile pentru eliberare adeverinta de studii, adeverinta de elev, eliberare foaie matricola si bursa de merit se completeaza conform modelelor si se transmit pe e-mail: [email protected] 299 Burse Sem. b şi c), anexez diploma / diplomele ob ţinute la etapa jude ţean ă a olimpiadei / concursurilor organizate de MECTS. La inceputul anului scolar, se va stabili pentru fiecare judet numarul de burse care se vor acorda in functie de rezultatele scolare si de elevilor. Printr-o hotărâre propusă în şedinţa de Guvern, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au propus ca bursele de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar să înceapă de la 100 de lei în anul şcolar 2019-2020. cerere_bani_de_liceu. Bursa de merit atribuită pentru performanţe ştiinţifice - bursa de performanţă - se poate atribui începând cu anul al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituţiei de învăţământ superior. CEAC; Comisii metodice. 000 de dolari, în cadrul. 582 de elevi. 0264592832 E-mail: [email protected] Burse performanță: 179 (125 lei/bursă) Burse merit: 10429 (95 lei/bursă) Burse studiu: 461 (80 lei/bursă) Burse sociale: 2478 (75 lei/bursă) În proiectul de buget local pentru anul în curs a fost prevăzută suma de 11. Doua categorii de burse si trei subcategorii. Bursă de merit- litera c) 1 75 75 5. (1) Pot primi burse de merit, burse de studiu sau burse sociale numai studenții promovați în anul universitar anterior și, respectiv, integraliști după semestrul I al anului universitar. - Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. Burse de ajutor social, SCOALA GIMNAZIALA care: al+a2+b+c NR. „ Pentru că, numărul mi se pare mic față de cel al elevilor din Deva și fiindcă la bursele de merit s-au luat în calcul doar elevii care au obținut, în cursul anului trecut, media 10, propun să acordăm astfel de burse de merit și elevilor care au cel puțin media 9,50, inclusiv”, a spus Marta. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive: 1400 lei: 7. 091 elevi vor primi burse de studiu, în timp ce alţi 428 elevi vor lua burse de performanţă de 500 lei pe lună. Cuantumul alocaţiei de stat pentru lunile luate în calcul este:. Burse de merit semestrul I, an școlar 2019 - 2020 8 noiembrie 2019; LISTĂ FUNCȚII 2019 _2020 30 septembrie 2019; EVALUARE NAȚIONALĂ 2018 - 2019 3 iunie 2019; Condiții specifice mobilitate 6 mai 2019; PROCEDURA OPERAȚIONALĂ ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI EVALUAREA INSPECȚIEI SPECIALE LA CLASĂ DIN CADRUL ETAPELOR DE RESTRÎNGERE DE ACTIVITATE, TRANSFER CONSIMȚIT ȘI. 0264590778 Tel. 000 mp, În zonele colinare Şi de Şes, Şi de. Acte necesare pentru obținerea bursei de studiu. Centrul de Informaţii Universitare anunţă concursul Burse de Merit – anul de studii 2015-2016, pentru cei mai buni studenţi ai ţării. Astfel, se acordă bursa “Meritul olimpic” elevilor și studenților care […]. Acestea sunt burse de merit atribuite de către fiecare universitate. ro, elevii olimpici vor beneficia de burse în valoare de 1900 de lei pe lună, timp de un an, iar bursele de merit se vor acorda și elevilor care vor obține mențiuni la competițiile internaționale, nu doar. Matematica, probă de foc la Evaluarea Națională. Primarul Ion Lungu a declarat că 378. vă rog să-mi aprobați depunerea dosarului pentru acordarea bursei de de merit in anul scolar ____₋ ____. La acest liceu vor mai fi acordate 14 burse de merit. Bursa de merit este de 100 de lei /elev de liceu/ lună ", a precizat primarul orașului Aleșd, Ioan Todoca. În acest an, au mai fost răsplătiți cu Burse de Merit 177 de elevi din Zalău și 111 din Călărași. pt ca unitatea scolara a modificat ordinul de lege prin care se acorda aceasta bursa…. Cerere bursă de performanță Cerere bursă de studiu Cerere bursă de merit Cerere Acte necesare bani de liceu. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică: 1400. In plus, si bursa a fost majorata de la 180 la 250 de lei. Burse 2014-2015 Accesări: 8313 Elevii care au burse si nu si-au deschis un cont de card, sunt rugati sa urgenteze deschiderea contului la una din bancile: BCR, BRD, BT sau Raiffeisen-Anul scolar 2014-2015- ATENTIE:-Bursele (Bani de liceu, de merit, studiu si sociale) se vireaza doar pe card. programul de lucru cu publicul. Acestea Burse de studiu în SUA oferit de colegii, universitățile, guvernele și instituțiile sunt oferite pentru a ajuta studenții din Bangladesh pentru a asigura provocări financiare care apar din cauza activităților de carieră academică nu îi descurajează de la urmărirea lor universitară. Recent au fost desemnați cei 50 de finaliști care au aplicat la programul „Burse de merit". S 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și. Cel puțin jumătate dintre beneficiarii bursei de merit nu o vor primi decât pe jumătate, deoarece elevii vor alege alte licee pentru continuarea studiilor. Copie dupä buletin de identitate/carte de identitate (ambii pärinti, unde e cazul); Adeverintä de la primäria din localitatea de domiciliu în care se preizeazä cä nu existä unitate de învätämânt în care ar putea studia (liceu pentru elevii de liceu, §coalä generalä pentru elevii din ciclul primar si gimnazial). 000 de elevi de liceu vor beneficia de burse lunare în valoare de 180 de lei în anul şcolar 2008-2009, dacă venitul pe membru de familie este mai mic de 200 de lei, a anunţat miercuri ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. Bursa de performantä B. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare. 8 februarie 2010, BUCURESTI / Locul desfasurarii: Bucuresti, , Organizator: Fundatia Dan Voiculescu Vezi eveniment. - 70 de lei pentru bursa de merit; - 50 de lei pentru bursa de studiu; - 40 de lei pentru bursa de ajutor social. Bursa de merit 205 205 C. Burse pentru studentii la masterat ai Universitatii Paris Sud 11. Bursă de studiu (integrală sau parţială). Cuantumul salariului de bază minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul semestrul I al anului universitar 2019/2020 este de 1. În urma analizei dosarelor, doi foști elevi ai Colegiului Național „George Coșbuc” Năsăud se vor bucura de bursele de merit, iar bursa de excelență îi revine unui fost elev care a obținut o. Elevii merituoși ai municipiului Tîrgu Mureș, care învață în învățământul preuniversitar: gimnaziu și liceu, vor primi burse de merit. CRITERII DE DEPARTAJAREA STUDENTILOR ÎN DE MEDII EGALE PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE MERIT LICENTÄ Anul universitar 2017-2018 pentru anul I - criteriul de departajare este media generalä a anilor de studiu din liceu; criteriul de departajare principal este media din semestrul al Il-lea al anului universitar pentru anul Il. Peste 4500 de dosare depuse, 1230 de câştigători, burse oferite cu generozitate de către sponsori - sunt doar câteva dintre cele mai relevante date referitoare la Concursul "Burse de Merit", ajuns la cea de-a 20-a ediţie. 2) medicale 8 7 1 D. Clasificarea obținută în urma evaluării dosarelor depuse pentru obținerea de burse de performanță științifică an univ. Valoarea unei burse a crescut de la 400 la 500 de lei. Pentru a beneficia de o bursă de merit național, studenții trebuie să urmeze PSAT, de obicei în cursul anului de liceu. Acte necesare pentru solicitarea bursei de merit:. Pentru beneficiari, bursa de merit reprezintă mai mult decât un sprijin financiar: îi ajută să se auto‑depășească și îi motivează să învețe pentru a obține performanțe ”, spune. I pentru a beneficia de bursa in sem. Ediția a V-a. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a demarat concursul „Burse de merit 2019”. 390 burse, apoi pentru elevii de gimnaziu - 3. UCTRR – Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania, cu sprijinul Centrul Romilor pentru Intevenție Socială și Studii – Romani CRISS, lansează programul de burse “Livia Plaks Memorial Scholarship”, adresat studenților romi din România, care studiază la zi în cadrul universităților. Recent News. 2) Sprijinul financiar „Bani de liceu" se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie - 25 septembrie 2019; 3) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sa iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei. Pentru beneficiari, bursa de merit reprezintă mai mult decât un sprijin financiar: îi ajută să se auto‑depășească și îi motivează să învețe pentru a obține performanțe ", spune. Doresc ca bursa să fie virată în acelaşi cont în care a fost virată în anul şcolar/semestrul anterior. Admin - decembrie 28, 2010. V-VIII) și alte 5 burse pentru elevii de liceu (cl. Dacă continuați să utilizați acest site web fără a schimba setările cookie-urilor sau faceți clic pe „Acceptați" mai jos, atunci dați acordul. Completare nota MEN acordare bursa de performanta si de merit. Începând de vineri, 31 mai 2019, vor fi plătite bursele de merit și bursele sociale aferente semestrului I al anului şcolar 2018-2019. -Desfășurarea probelor de examen : 1-4 iunie 2020;-Afișarea rezultate lor finale : 5 iunie 2020; Precizări M. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PROTECȚIE SOCIALĂ "BANI DE LICEU" 2019-2020 1. Bursele de merit se atribuie astfel:. La Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti, 80 la sută dintre elevi au avut anul şcolar 2016-2017, medii generale mai mari de notă 8,50. BURSĂ PROFESIONALĂ, BURSĂ „BANI DE LICEU”, BURSĂ MERIT ŞI BURSĂ STUDIU LUNA IUNIE 2018, ABONAMENTE LUNA IUNIE 2018. Acestea Burse de studiu în SUA oferit de colegii, universitățile, guvernele și instituțiile sunt oferite pentru a ajuta studenții din Bangladesh pentru a asigura provocări financiare care apar din cauza activităților de carieră academică nu îi descurajează de la urmărirea lor universitară. Citizens The Fulbright Program, established in 1946, is considered the flagship of international educational exchange program of the U. Detalii aici. Read Full Post ». burse sociale sau burse de ajutor social -burse de studiu -burse de merit -burse de performanță. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică: 1400. Elevii care pot primi burse sunt cei din învățământul preuniversitar, care frecventează aceste cursuri. Bursele care sunt acordate in anul scolar 2018-2019 sunt:-burse sociale sau burse de ajutor social-burse de studiu-burse de merit -burse de. Lunar, de la bugetul local se vor acorda 19 600 lei pentru cei cu burse sociale, 945 lei, pentru cei cu burse de studiu, 194 880 lei, pentru cei cu burse de merit şi 10. Bursa de merit se acordă studenţilor din învăţământul universitar de master, începând cu semestrul al II-lea al anului de studiu, dacă după primul semestru au realizat media 9. Scoala Postliceala F. Potrivit documentului în cauză, valoarea unei burse de performanță pentru elevii cu rezultate școlare deosebite va fi de 50 de lei pe lună. Bursele de performanta se acorda pe perioada anului scolar urmator celui in care s-au obtinut rezultatele. „Mircea Scarlat” Alexandria, elevii beneficiază de toate drepturile, printre acestea numărându-se, conform Statutului Elevului, dreptul de a primi recompense, acestea fiind bursele de merit, de performanță, de studiu, de ajutor social, „Bani de liceu” sau alte recompense materiale, conform prevederilor în vigoare. - Bani de liceu - aprilie 2017 - 102 RON. 390 burse, apoi pentru elevii de gimnaziu - 3. Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive: 1400 lei: 7. 00, se implică în diverse activități de dezvoltare personală, profesională și acoperă costuri de chirie, masă, transport, rechizite și alte cheltuieli necesare activităților educaționale;. În urma analizei dosarelor, doi foști elevi ai Colegiului Național „George Coșbuc" Năsăud se vor bucura de bursele de merit, iar bursa de excelență îi revine unui fost elev care a obținut o. Până acum au fost acordate câte 10 burse școlare anuale, câte 5 burse pentru elevii de gimnaziu (cl. 947, 25RON BANI DE LICEU (necesită dosar) - doar pentru clasele IX-XII se depune doar in semestrul 1. 0264594672 Fax. ̶ Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Bursele de merit se acorda elevilor care se incadreaza in cel putin unul dintre cazurile urmatoare:. - 70 de lei pentru bursa de merit; - 50 de lei pentru bursa de studiu; - 40 de lei pentru bursa de ajutor social. Burse – performanţă 10 burse, de merit 70 burse, de studiu 20 burse, pentru orfani 17 burse, sociale 25 burse, pentru navetişti 19 burse Bani de liceu – 35 beneficiari Programul “ Cornul şi laptele ” – 370 beneficiari. În semestrul II vor fi recompensați cu burse de merit 8. Aceasta urmărește creșterea nivelului de interes al elevilor spre cercetare în domeniile școlare și răsplătirea celor mai buni dintre aceștia. Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC „Moldova Agroindbank” SA şi al Orange Moldova. Deci nici acel copil nu a luat bursa de merit. 0 #23 grati. La liceu, bursele de studii, merit sau performanta, in cl. 4948/2019 admiterii în învățământul liceal 2020 - 2021 Cerere bursa sociala, de merit, de studiu si performanta vă rog să-mi. burse sociale sau burse de ajutor social -burse de studiu -burse de merit -burse de performanță. Povestile de succes se scriu cu elevi de succes! Liceul International IOANID ofera burse de merit viitorilor elevi de clasa a IX-a care au o medie de admitere de peste 9. se pare ca fiecare unitate post. Nota MEN acordare bursa de performanta si de merit. Ministerul Educatiei va acorda peste 118. Bursa de merit este în cuantum de 50 de lei/lună şi este acordată elevilor care au obţinut în semestrul anterior cel puţin media generală 8,5 şi media 10 la purtare, precum şi elevilor care au urcat pe podium la etapele judeţene ale olimpiadelor, la concursurile naţionale şi alte concursuri şcolare. burse elevi Ministerul Educatiei a anuntat, luni, ca in anul scolar 2012-2013 vor beneficia de bursa "Bani de liceu", in valoarea de 180 de lei, 118. In conformitate cu prevederile art. purtare pe sem. 2) medicale 8 7 1 D. Anunt pentru burse si alte drepturi burse 2012. 11 orele 12. De azi, bursa de ajutor social se poate cumula cu celelalte tipuri de burse, respectiv cu bursele de performanță, de merit sau de studiu. Ce burse sunt acordate elevilor. Începând de vineri, 31 mai 2019, vor fi plătite bursele de merit și bursele sociale aferente semestrului I al anului şcolar 2018-2019. preuniversitar) a) Cu venituri mici – venitul net lunar pe mbru de familie nu depaseste 75% din salariul minim net pe economie = echivalentul unei burse de ajutor social pe o luna - Termen depunere dosar – 01. Burse de merit. 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional (bursa profesională). (2 ) Bursele Universitcii Europei de Sud -Est LUMINA constau fie în acordarea unei indemnizacii sauîn scutirea/reducerea de tax de _colarizare pentru studencii merituo_i fie în scutirea/reducerea taxei de _colarizare pentru studencii cu probleme sociale. Condiții, acte necesare. Nu toţi primesc însă burse de merit. 1) orfani a. primariabistrita. „Mircea Scarlat" Alexandria, elevii beneficiază de toate drepturile, printre acestea numărându-se, conform Statutului Elevului, dreptul de a primi recompense, acestea fiind bursele de merit, de performanță, de studiu, de ajutor social, „Bani de liceu" sau alte recompense materiale, conform prevederilor în vigoare. Pânã în acest moment, bursele sociale se acordau într-un cuantum de 10%, acum se merge pânã la 30%. Certificate de competențe profesionale Posibilitatea dobândirii permisului de conducere auto categoria B pentru elevii școlii profesionale din domeniul mecanic. (10) Studenții beneficiază de burse de performanță sau de merit, pentru stimularea excelenței, precum și de burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse. Mai mult, bursele se pot cumula. Dosarele vor fl aduse de profesorii diriginti verificate împreunä cu membrii comisiei de burse. Unii nici nu ştiau că se încadrează. Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4: Şoseaua Giurgiului nr. Ministerul Educatiei va acorda peste 118. Astfel, vor fi acordate 32 de burse de performanta in cuantum de 400 lei/luna, 982 de burse de merit in valoare de 200 lei/luna, 92 de burse de studiu a cate 300 de lei fiecare/luna, precum. 2) Sprijinul financiar „Bani de liceu" se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie - 25 septembrie 2019; 3) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie sa iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei. Potrivit celor precizate de edil, vor fi acordate în continuare burse de merit, de studiu și de ajutor social. burse Ministerul Educatiei a anuntat, luni, ca in anul scolar 2012-2013 vor beneficia de bursa "Bani de liceu", in valoarea de 180 de lei, 118. 0 comments. Vezi aici lista materiilor la care elevii dau teze în gimnaziu și liceu. de voluntariat) 40/20/10 TOTAL Note: 1. Burse 2019 - 2020 semestrul II Cerere bursă de studiu Cerere bursă de performanță Cerere bursă de merit Cerere bursă de ajutor social H. Se adresează tuturor elevilor de gimnaziu și liceu din mediul rural. docx: File Size: 197 kb: File Type: docx: Download File. Pentru elevii care au media 10 bursa este de 600 de lei pe lună; pentru elevii cu media cuprinsă între 9,50 și 9,99 bursa este de 300 de lei lunar; bursa de merit pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 este de 200 de lei; bursa de merit pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 este de 70 de lei lunar. Elevi care îin anul şcola 2012-201r 3 au avut media 9,78 au fos departajaţt dupi ă următoarele criterii, în ordine: • Premi obţinu lta olimpiadău concurs/ faz, a judeţean ă. - Elevii care au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior. Numele si prenumele elevului. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate c) cu venituri mici 14 10 4 1 SCOALA GIMNAZIALA NR. O elevă de clasa a XII-a, a obţinut premiul I …. Acte necesare pentru întocmirea dosarelor de burse școlare - Bursa socială - Bursa de merit - Bursa „Bani de liceu” - Bursa „Euro 200” Condiții pentru suspendarea burselor școlare. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării: Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie); Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse. Adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie); Fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati). 2 Mb) Gradatia de merit 2012 - punctaje obtinute (. 3 Mb) Gradatii de merit 2012- rezultate finale (. Cele mai multe burse de performanţă, 10, vor fi acordate unor elevi de la Liceul cu Program Sportiv. VENIT MIC PE MEMBRU DE FAMILIE. Pentru admiterea 2017, Universitatea de Stat din Moldova lansează programul „Bursa de Excelență”, conceput în vederea susținerii absolvenților de liceu care au obținut rezultate excelente la olimpiadele internaționale și naționale sau la alte competiții prestigioase. Pentru Admiterea 2017, Universitatea de Stat din Moldova (USM) lansează programul „Bursa de Excelenţă”, conceput în vederea susţinerii absolvenţilor de liceu cu rezultate excelente obţinute la olimpiadele internaţionale şi naţionale sau la alte competiţii prestigioase. Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4: Şoseaua Giurgiului nr. 11F, media 9,78 primes) bursca Ban i de liceu Confor. II) 10604 burse de merit din care: al) 5569 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8. Stimati parinti si elevi, incepand cu 01. În total, 10. 654 de burse de performanţă, de studiu, de merit şi burse sociale * cuantumul acestora nu se modifică însă Primăria a decis ca în anul 2020 să acorde burse pentru. Burse de merit pentru liceenii campineni. BURSE DE MERIT BURSE DE VOLUNTARIAT BURSE MOLDOVENI BURSE SARBI Rezultate concurs matematică pentru elevii de liceu 2017 … Tabere studentesti 2017. Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a făcut cunoscută lista cu studenții care se vor bucura de bani din partea instituției sub forma unei burse de excelență și două burse de merit. BURSA DE STUDIU Bursa de studiu se acordä in baza acelora§i criterii ca bursa de merit, conditia de medie semestrialä sau anualä flind de cel pulin 920 10 la purtaœ. burse de studiu, în valoare de 100 de lei / lună; burse de ajutor social ocazional - acordate, potrivit legii, o singură dată pe an, în cuantum de 200 de lei. Acte necesare: - cerere - copia actului de identitate a elevului Rezultate burse, bani de liceu, rechizite. 161/2016, Graficul desfășurării.